EcoCetas
Kategorije
Na blogu poslednje
Betonski proizvodi
SLIKA CIJEVI 2
SLIKA CIJEVI 2
Betonske cijevi

Bavimo se proizvodnjom betonskih cijevi koje su mašinski proizvedene, po svojoj tehnologiji-sistemom vibropresovanja. Proizvedene cijevi našom metodom rada visokog kvaliteta, u skladu sa evropskim i domaćim tehničkim propisima. Dnevna proizvodnja određenog profila cijevi je u prosjeku 120 komada što daje veliku produktivnost ovoj proizvodnji.

Osnovne karakteristike i namjena:

  • proizvod je od prirodnog materijala, cementa i dodataka
  • lagana i jednostavna ugradnja
  • spoj je pero-utor, dužina cijevi je 1000 mm
  • izgradnja odvodnih kanala: oborinskih, fekalnih lakše agresivnih voda
  • izgradnja slivnika, šahtova, drenažnih kanala, bunara, betonskih propusta.

U proizvodnji imamo i betonske poklopce za svaki navedeni profil cijevi!

Betonske cijevi od fi 200 mm do 1000 mm

Unutarnji promjer

D mm

Dužina

L mm

Vanjski promjer

D mm

Debljina zida

D mm

Masa

kg/kom

Cijena

bez PDV

Cijena

sa PDV

200 1000 260 30 54
300 1000 370 35 87
400 1000 500 500 146
500 1000 600 61 228
600 1000 722 61 356
800 1000 970 85 560
1000 1000 1220 110 960